Video

Đơn vị trực thuộc

 

I. Phòng Chức Năng

 

Địa chỉ: Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ - KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

 

1. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

 

Tel: 0650.3739799

Trưởng phòng:       ThS. Đoàn Vĩnh   (vinh.doan@iasvn.vn)

Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Xuân Nguyên (nguyen.hoangthixuan@iasvn.vn

 

2. Phòng Tổ chức Hành Chính

 

Tel: 0650.3739899   Fax: 0650.3739899

Trưởng phòng:        ThS. Đồng Sỹ Hùng   (hung.dongsy@iasvn.vn)

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng

 

3. Phòng Kế hoạch Tài chính

 

Tel: 0650.3739599

Trưởng phòng:        Cử nhân:  Phạm Anh Phong   (phamanhphongvt@yahoo.com)
 

 

II.  Bộ môn, Phòng Nghiên cứu

 

1. Bộ môn Di truyền và Giống vật nuôi

 

Trưởng  Bộ môn:      ThS. Hoàng Tuấn Thành   (thanh.hoangtuan@iasvn.vn)

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Hợp   (hop.nguyenvan@iasvn.vn)

                                                   

2. Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn Chăn nuôi

 

Trưởng Bộ môn:       TS. Vương Nam Trung   (trung.vuongnam@iasvn.vn)

Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Huỳnh Ninh   (ninh.phamhuynh@iasvn.vn)                                     

 

3. Bộ môn Môi trường và Sức khoẻ vật nuôi

 

Trưởng Bộ môn:        ThS. Đậu Văn Hải   (hai.dauvan@iasvn.vn)

 

4. Phòng Thí nghiệm và Phân tích Thức ăn Chăn nuôi

 

Tel: 083.8306.746, Địa chỉ: 12 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, TP. HCM

Trưởng phòng:       ThS. Nguyễn Văn Phú   (phu.nguyenvan@iasvn.vn)

Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Yến     (yen.nguyenthi@iasvn.vn)

 

III. Trung tâm

 

1. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Heo Bình Thắng

 

Địa chỉ: Khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tel: 06503.749269, Fax: 06503.750622

Giám đốc:          TS. Phạm Tất Thắng   (thang.phamtat@iasvn.vn)

Phó Giám đốc:   ThS. Lê Phạm Đại  (lephamdai@yahoo.com)

Phó Giám Đốc:  ThS. Trần Văn Hào (vanhaobinhminh@yahoo.com)                                        

 

2. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn

 

Địa chỉ: Xã Lai Hưng, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương . 

Tel: 0650 534 069; 0650 564 220; Fax: 0650. 564465;

Giám đốc:           ThS. Phí Như Liễu   (phinhulieu@yahoo.com.vn)

Phó Giám đốc:    TS. Phạm Văn Quyến (phamvanquyen.rrdc.iasvn@gmail.com)

                            BS Thú y Nguyễn Văn Cử                                          

 

3. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA

 

Địa chỉ: 94/1056 – Dương Quảng Hàm – F6 – Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 083.8942474        Fax: 083.8958864

Giám đốc:            TS.Dương Xuân Tuyển  (tuyen.duongxuan@iasvn.vn)

Phó Giám đốc:     ThS. Lê Thanh Hải

 

4. Trung tâm Công nghệ Sinh học Chăn nuôi

 

Địa chỉ: Khu phố 4 - Phú Mỹ - Thị xã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

Tel: 0650.625.1811 ; Fax: 0650.625.1812;

Giám đốc:             TS. Đoàn Đức Vũ   (doanducvu@yahoo.com)

Phó giám đốc:       ThS. Phan Văn Sỹ   (sy.phanvan@iasvn.vn)                                   

 

 

 

Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  5
 Tất cả:  1895377
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD