Video

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ

Chiến lược phát triển KHCN của Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ đến năm 2020 và định hướng 2030

Phân Viện xác định mối quan hệ giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai theo một cơ cấu phù hợp trong từng giai đọan. Xuất phát từ thực tế của nông nghiệp Việt Nam, điều kiện trang thiết bị nghiên cứu, nguồn nhân lực đang trong giai đoạn hoàn thiện, trước mắt Phân Viện tập trung đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai, từng bước xây dựng một số nghiên cứu cơ bản cần thiết. Đồng thời, Phân Viện tiếp tục đào tạo nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng: trại,  phòng thí nghiệm đáp ứng các mục tiêu phát triển của ngành. 

Chi tiết đính kèm http://iasvn.vn/Images_upload/files/Chien luoc PT KHCN 2020_IASVN_08-10-2013_Final(1).doc

Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1845795
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD