Video

Bộ môn Di truyền giống vật nuôi

Bộ môn đã chọn tạo ra được các dòng/giống heo, gà có năng suất chất lượng cao phù hợp với nhiều vùng sinh thái và phương thức nuôi; nghiên cứu nuôi giữ quỹ gen một số giống bản địa như heo sóc Tây Nguyên, dê cỏ Ninh Thuận, vịt Hòa Lan, gà Tàu vàng và một số quy trình chọn tạo giống để áp dụng vào công tác giống.

Bộ môn đã có nhiều tiến bộ kỹ thuật có giá trị đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận như: (1) Giống gà BT2; (2) Nái lai F1 tổng hợp giữa  Landrace x Yorkshire và Yorkshire x Landrace; (3) Đực lai cuối cùng F1 giữa hai giống Pietrain và Duroc và (4) Quy trình đánh giá di truyền liên kết nguồn gen giữa các cơ sở giống lợn, mang lại hiệu quả kinh tế cho sản xuất nhiều chục tỷ đồng/năm.

a. Nhiệm vụ:

Chọn lọc nhân thuần các giống gia súc, gia cầm.

Nghiên cứu xây dựng các chương trình cải thiện di truyền giống gia súc, gia cầm.

Nghiên cứu chọn tạo các giống/dòng vật nuôi mới.

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen giống vật nuôi.

 

b. Nguồn nhân lực:

 

STT

Họ và Tên

Học hàm/Học vị

Chức vụ

1

Hoàng Tuấn Thành

Thạc sỹ

Trưởng Phòng

2

Nguyễn Văn Hợp

Thạc sỹ

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Hiệp

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

4

Bùi Thị Phượng Thạc sỹ Nghiên cứu viên

5

Nguyễn Quốc Vũ

Kỹ sư

Nghiên cứu viên

6

Nguyễn Thị Lan Anh

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

7

Phạm Ngọc Trung Thạc sỹ Nghiên cứu viên

8

Hoàng Trung Hiếu Cử nhân Nghiên cứu viên
 

 

Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  8
 Tất cả:  1869586
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD