Video

Phòng Kế Hoạch Tài Chính


a. Chức năng

 

Tham mưu, giúp lãnh đạo Phân Viện xây dựng kế hoạch tài chính, kế toán; quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Phân Viện theo đúng quy định của pháp luật.

 

b. Nhiệm vụ

 

- Xây dựng kế hoạch về công tác tài chính, kế toán;

- Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính và tài sản của cơ quan;

- Xây dựng quy chế nội bộ và các quy chế khác liên quan tới công tác tài chính, kế toán theo đúng hướng dẫn và quy định của Pháp luật;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác tài chính, kế toán được nhà nước giao cho Phân Viện theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

 

c. Nhân sự

 

STT

Họ và Tên

Học hàm/Học vị

Chức vụ

1

Phạm Anh Phong

Cử nhân

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Nga

Cử nhân

Chuyên viên

3

Nguyễn Đức Bình

Cử nhân

Kế toán viên, Thủ quỹ

4

Trần Thị Cảnh

Cử nhân

Kế toán viên

5

Trần Thị Minh

Cử nhân

Nhân viên

 

 

Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  2
 Tất cả:  1845771
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD