Video

Trung tâm Công nghệ Sinh học Chăn nuôi

Chức năng - Nhiệm vụ:

Trung tâm Công nghệ Sinh học Chăn nuôi có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao, tư vấn dịch vụ về công nghệ sinh học và tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi.

 1. Triển khai, cung cấp cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện các nghiên cứu khoa học về công nghệ sinh học trong chăn nuôi khu vực Nam Bộ;
 2. Nghiên cứu ứng dụng những thành tựu của công nghệ sinh học trong công tác nhân giống, bảo tồn các giống vật nuôi quý hiếm;
 3. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ sinh học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm vật nuôi và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi;
 4. Nuôi giữ giống gốc, bảo tồn nguồn gene vật nuôi, chọn lọc, lai tạo, nhân giống và cung cấp giống vật nuôi cho sản xuất;
 5. Tham gia đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực chăn nuôi và công nghệ sinh học chăn nuôi;
 6. Tổ chức nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về công nghệ sinh học trong chăn nuôi;
 7. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học chăn nuôi;
 8. Tham gia thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học chăn nuôi

Cơ cấu  tổ chức:

 • Ban Giám Đốc: 

​            Giám đốc      : TS. Đoàn Đức Vũ

            Phó giám đốc: ThS. Phan Văn Sỹ

 • Phòng Nghiệp vụ tổng hợp
 • Trại thực nghiệm chăn nuôi

Nhân sự:

 • Tiến sĩ                                 : 02 người
 • Thạc sỹ                                : 01 người
 • Đại học                                : 06 người
 • Trung cấp                            : 01 người
 • Công nhân kỹ thuật               : 06 người

 

Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  5
 Tất cả:  1895359
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD