Video

Trung tâm NCPTCN Gia Súc Lớn

Nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương với diện tích 160,7 hecta trong đó 49 hecta là chuồng trại chăn nuôi sản xuất giống bò, trâu và trồng cỏ

Địa chỉ liên hệ: Lai Hưng, Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: 0650.3564.220   Fax: 0650.3564.465

Nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu thực nghiệm, xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ, quy trình chăn nuôi gia súc lớn, cây thức ăn và đồng cỏ;
 • Giữ và nhân giống thuần, giống nhập và giống lai gia súc lớn;
 • Huấn luyện kỹ thuật viên và nông dân về kỹ thuật chăn nuôi gia súc lớn.

Cơ cấu  tổ chức:

 • Ban Giám Đốc:

  Giám đốc:                             ThS. Phí Như Liễu 

  Phó Giám đốc:                      BS Thú Y Nguyễn Văn Cử 

 • Phòng Nghiệp vụ tổng hợp
 • Trại thực nghiệm chăn nuôi
 • Trạm thực nghiệm sản xuất cây thức ăn chăn nuôi

Nhân sự:

 • Thạc sỹ                            : 03 người
 • Đại học                            : 10 người
 • Trung cấp                        : 01 người
 • Công nhân kỹ thuật         : 17 người

Sản phẩm chủ lực:

 • Giống bò thuần: Droughtmaster, Brahman.
 • Giống bò lai: Sind, Brahman lai Sind, Charolais lai Sind, Zebu
 • Giống cỏ: cỏ sả lá lớn, lá nhỏ, Ruzi, Stulo, Pintoi
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  5
 Tất cả:  1869588
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD