Video

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chăn nuôi Heo Bình Thắng

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi heo Bình Thắng là nơi nuôi giữ giống gốc, chọn lọc, lai tạo, nhân giống các giống heo; nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi heo; xây dựng các mô hình chăn nuôi hiệu quả; chuyển giao, huấn luyện kỹ thuật chăn nuôi heo; sản xuất kinh doanh heo nuôi giống và nuôi thịt.

 

Địa chỉ: KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.3751.615

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1. Triển khai, cung cấp cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện các nghiên cứu khoa học về chăn nuôi heo khu vực Nam Bộ.

2. Tổ chức nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về chăn nuôi heo trong các lĩnh vực: Giống, dinh dưỡng, chuồng trại, quản lý, chế biến sản phẩm, quản lý môi trường trong chăn nuôi;

3. Nuôi giữ giống gốc, chọn lọc, lai tạo, bảo tồn nguồn gene và chuyển giao giống heo cho sản xuất;

4. Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về các lĩnh vực trong chăn nuôi heo vào sản xuất;

5. Tổ chức đào tạo, huấn luyện về chăn nuôi heo cho người chăn nuôi, chủ trang trại, cán bộ kỹ thuật;

6. Tư vấn, dịch vụ thương mại, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi heo: Giống, thức ăn, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ.

7. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi;

8. Tham gia thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, huấn luyện, chuyển giao công nghệ trong chăn nuôi heo;

 

Nhân sự:

 

 Giám đốc:                             TS. Phạm Tất Thắng   (thang.phamtat@iasvn.vn)

 Phó Giám đốc:                      ThS. Lê Phạm Đại    (lephamdai@iasvn.vn)

                                              ThS. Trần Văn Hào 

Trung tâm hiện có 1 cơ sở nghiên cứu và nuôi giữ đàn giống hạt nhân là Trại heo giống Bình Minh.  

  •  Trại heo giống Bình Minh hiện đang nuôi giữ trên 500 heo giống cụ kỵ và ông bà trên diện tích 6.23 ha

 

Sản phẩm chính hiện nay của trung tâm :

 

  • Heo ông bà: Yorkshire, Landrace, Duroc và Pietrain;
  • Heo giống bố mẹ: YL, LY;
  • Heo đực giống cuối cùng: DD, PP, DP, PD, PL, DL; heo đực giống Duroc.

         

Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  9
 Tất cả:  1869582
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD