Video

Đảng ủy và Đoàn thể

       ĐẢNG ỦY PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ

 • Bí thư Đảng ủy                  : PGS.TS Lã Văn Kính,          kinh.lavan@iasvn.vn
 • Phó Bí thư Đảng ủy           : TS. Nguyễn Hữu Tỉnh,         tinh.nguyenhuu@iasvn.vn
 • Ủy viên Ban Thường vụ     : ThS. Đồng Sỹ Hùng,            hung.dongsy@iasvn.vn
 • Ủy viên Ban chấp hành      : TS. Phạm Tất Thắng            thang.phamtat@iasvn.vn
 • Ủy viên Ban chấp hành      : ThS. Phí Như Liễu               lieu.phinhu@iasvn.vn
 • Ủy viên Ban chấp hành      : TS. Dương Xuân Tuyển       tuyen.duonxuan@iasvn.vn
 • Ủy viên Ban chấp hành      : TS. Đoàn Đức Vũ                vu.doanduc@iasvn.vn
 • Ủy viên Ban chấp hành      : Phạm Anh Phong                 phong. phamanh@iasvn.vn
 • Ủy viên Ban chấp hành      : ThS. Đoàn Vĩnh                   vinh.doan@iasvn.vn

      LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ

 • Bí thư Đoàn TNCSHCM   : ThS. Nguyễn Văn Hợp         hop.nguyenvan@iasvn.vn
 • Chủ tịch Công đoàn          : ThS. Đồng Sỹ Hùng,            hung.dongsy@iasvn.vn 
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  4
 Tất cả:  1895363
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD