Video

Lịch sử hình thành

 

 

Ảnh: Lễ ra mắt Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

 

Lịch sử thành lập

 

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 2771/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/11/2011 và Quyết định số 1085/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT từ sự hợp nhất 2 đơn vị là Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Tiến bộ Kĩ thuật chăn nuôi thuộc Viện Chăn nuôi và Khối Chăn nuôi thuộc Viện khoa học Kĩ thuật Nông nghiệp Miền Nam.

 

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kĩ thuật chăn nuôi, thuộc Viện Chăn nuôi:

- Năm 1979 – 1989 tên là Trạm thực nghiệm và chuyển giao tiến bộ kĩ thuật chăn nuôi

- Từ năm 1989 đến 2011: Trung tâm nghiên cứu  và chuyển giao tiến bộ kĩ thuật chăn nuôi

 

Khối Chăn nuôi – Viện Khoa học kĩ thuật nông nghiệp miền Nam:

- Tiền thân Viện Khoa học kĩ thuật nông nghiệp miền Nam là Viện khảo cứu nông nghiệp Đông Dương.

- Ngày 17/8/1981, hợp nhất cơ sở II của Viện Khoa học kĩ thuật nông nghiệp Việt Nam và Viện Kĩ thuật nông nghiệp miền Đông Nam Bộ thành Viện Kĩ thuật nông nghiệp miền Nam (IAS). Khối Chăn nuôi thuộc Viện Khoa học Kĩ thuật nông nghiệp miền Nam được hình thành trong thời gian này.

 

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ:

- Tháng 11/2011: Được thành lập trực thuộc Viện Chăn nuôi, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao TBKT Chăn nuôi.

- Tháng 3/2013: Chuyển giao nguyên trạng khối Chăn nuôi trực thuộc Viện Khoa học Kĩ thuật nông nghiệp miền Nam sang Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ.

- Tháng 5/2013: Đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Nông nghiệp & PTNT.

 

Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  8
 Tất cả:  1869576
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD