Video

Khoa học công nghệ

Chuyển giao kỹ thuật chế biến sử dụng nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp cho người phụ nữ Khơmer để phát triển chăn nuôi bò sữa nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng

Chuyển giao kỹ thuật chế biến sử dụng nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp cho người phụ nữ Khơmer để phát triển chăn nuôi bò sữa nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng

Thứ hai, 03/10/2016 - 16:12

Chủ trì đề tài: ThS. Đậu Văn Hải

Kinh phí thực hiện: 854.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: 12 tháng (3/2015-2/2016)

Đơn vị thực hiện: Bộ môn Môi trường Chăn nuôi - Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

 

Chi tiết
Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về giống và nuôi dưỡng để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong thịt lợn

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về giống và nuôi dưỡng để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong thịt lợn

Thứ tư, 03/08/2016 - 10:55

Chủ trì đề tài: ThS. Lê Phạm Đại

Thời gian thực hiện: 2011 – 2015

Chi tiết
Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

Thứ tư, 03/08/2016 - 10:55

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

Thời gian thực hiện: 2011 – 2015

Chi tiết
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% hf) và bò thuần hf năng suất cao

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% hf) và bò thuần hf năng suất cao

Thứ ba, 15/12/2015 - 15:47

Tóm tắt báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Bộ, 2011-2014

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN, KHẨU PHẦN VÀ CHẾ ĐỘ ĂN PHÙ HỢP CHO CÁC NHÓM BÒ SỮA LAI (>75% HF) VÀ BÒ THUẦN HF NĂNG SUẤT CAO[1]

PGS.TS. Đinh Văn Cải[2][1] Tóm tắt Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ, 2011-2014 “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75%HF) và bò thuần HF năng suất cao”.

[2] PGS.TS. Đinh Văn Cải, chủ nhiệm đề tài. tel: 0903 730 420; email: caidinhvan@gmail.com

Cộng tác viên: KS. Trần Trung Chánh; ThS. Thái Khắc Thanh, KS. Trần Thị Toàn; TS. Đinh Văn Truyền, TS. Đoàn Đức Vũ, ThS. Hoàng Thị Ngân, ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng; ThS. Phan Văn Sỹ, ThS. Đồng Thị Kiều Oanh. 

 

Chi tiết
Nghiên cứu chọn lọc và lai tạo nhằm nâng cao khả năng sản xuất bò thịt ở việt nam

Nghiên cứu chọn lọc và lai tạo nhằm nâng cao khả năng sản xuất bò thịt ở việt nam

Thứ tư, 02/12/2015 - 12:06

Tóm tắt báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Bộ, 2002-2005

NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC VÀ LAI TẠO NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG SẢN XUẤT BÒ THỊT Ở VIỆT NAM[1]

 TS. Đinh Văn Cải[2][1] Đề tài cấp Bộ NN-PTNT, 2002-2005 “Nghiên cưu chọn lọc và lai tạo nhằm nâng cao khả năng sản xuất bò thịt ở Việt Nam”

[2] TS. Đinh Văn Cải, chủ nhiệm đề tài. Email: caidinhvan@gmail.com; Tel: 0903730420

Tham gia nghiên cứu: ThS. Phạm Văn Quyến; TS. Đoàn Đức Vũ; ThS. Vương Ngọc Long; ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng; KS. Nguyễn Thị Mận; ThS. Phạm Văn Trịnh, Nguyễn Văn Trí; TS. Nguyễn Văn Đức; ThS. Đoàn Trọng Tuấn; ThS. Hoàng Văn Trường (Viện Chăn nuôi); KS. Nguyễn Thị Tuyển (Sở NN Tuyên Quang); 

 

Chi tiết
Nghiên cứu các biên pháp kỹ thuật nâng cao khả năng sinh sản và sản xuất của trâu .

Nghiên cứu các biên pháp kỹ thuật nâng cao khả năng sinh sản và sản xuất của trâu .

Thứ tư, 02/12/2015 - 10:28

Tóm tắt báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Bộ, 2009-2012

NGHIÊN CỨU CÁC BIÊN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ SẢN XUẤT CỦA TRÂU[1].

PGS.TS.Đinh Văn Cải[2][1] Đề tài cấp Bộ NN-PTNT, 2009-2012”Nghiên cứu các biện pháp kĩ thuật nâng cao khả năng sinh sản và sản xuất của trâu”

[2]  PGS.TS. Đinh Văn Cải. Chủ nhiệm đề tài,  tel: 0903 730 420. Email: caidinhvan@gmail.com.

Tham gia nghiên cứu: ThS. Đậu Văn Hải, ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng, TS. Nguyễn Hữu Trà, ThS. Nguyễn Đức Chuyên, Hàn Quốc Vương, TS. Phan Văn Kiểm, Lưu Công Hòa, ThS. Thái Khắc Thanh, Hoàng Khắc Hải, ThS. Tống Văn Giáp.

 

 

Chi tiết
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  9
 Tất cả:  1869584
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD