Video

Đề tài - Dự án cấp cơ sở và địa phương

Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp để phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa

Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp để phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa

Thứ hai, 08/06/2015 - 14:35

Chủ trì: TS. Đinh Xuân Tùng

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 09/05/2014

Kinh phí: 2000 triệu đồng

Chi tiết
Hiện trạng và giải pháp làm giảm số lượng tế bào soma (Somatic Cell Count - SCC) trong sữa bò tươi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trạng và giải pháp làm giảm số lượng tế bào soma (Somatic Cell Count - SCC) trong sữa bò tươi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 08/06/2015 - 15:51

Chủ trì: ThS. Đỗ Thị Thu Lam

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 10/05/2014

Chi tiết
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  9
 Tất cả:  1869571
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD