Video

Quản lý NC KH_CN

Hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ

Hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ

Thứ ba, 22/12/2015 - 08:43

Hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ và cấp Nhà nước gồm 04 cuốn như sau: Báo cáo tổng kết đề tài, Báo cáo tóm tắt, Các tài liệu có liên quan, Sản phẩm đề tài. Chi tiết xem file đính kèm: /Images_upload/files/Huong dan viet BC tong ket DTCAP BO.doc

Chi tiết
Thông tư 18/2015/TT-BNN  Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN

Thông tư 18/2015/TT-BNN Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN

Thứ ba, 22/12/2015 - 13:34

Ngày 24 tháng 4 năm 2015 Bộ Nông Nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư 18/2015/TT-BNN Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, thực hiện đề tài, dự án cấp Bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi tiết Thông tư tại file đính kèm:

Thông tư: /Images_upload/files/Thong tu 18-2015-TT-BNNPTNT- Qui_dinh quan ly nhiem vu KHCN(1).pdf

Biểu mẫu: /Images_upload/files/Thong tu 18-BNN-Qui dinh QL KHCN(1).rar

Chi tiết
Quy chế QLKH của Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Quy chế QLKH của Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Thứ ba, 22/12/2015 - 08:46

Quyết định số 64/QĐ-PVCNNB-KHHTQT ngày 04/04/2014 của Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ về Ban hành Quy chế Quản lý Khoa học Công nghệ:  /Images_upload/files/Quy che quan ly KHCN_IASVN_ sửa đổi bổ sung_04-04-2014_FINAL.doc

 

 

Chi tiết
Các biểu mẫu quản lý của Viện Chăn Nuôi

Các biểu mẫu quản lý của Viện Chăn Nuôi

Thứ ba, 22/12/2015 - 08:47

Các biểu mẫu quản lý khoa học của Viện Chăn Nuôi: /Images_upload/files/Cac Bieu mau cua Vien Chan nuoi.rar

 

Chi tiết
Quy chế đào tạo của Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

Quy chế đào tạo của Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

Thứ ba, 22/12/2015 - 08:49

Quyết định về việc Ban hành một số Quy định về Đào tạo của Phân Vện Chăn Nuôi Nam Bộ

Chi tiết
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1845791
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD