Video

Giống bò thịt


Giống bò Brahman

  • Trọng lượng trưởng thành:

                   - Đực: 500 - 600 kg

                   - Cái: 400 - 450 kg

  • Tỷ lệ thịt xẻ: 51 - 56%
  • P sơ sinh: 22 - 25 kg
  • Khoảng cách 2 lứa đẻ: 15 -16 tháng.

Giống bò Droughmaster

  • Trọng lượng trưởng thành:

                   - Đực: 500 - 600 kg

                   - Cái: 400 - 450 kg

  • Tỷ lệ thịt xẻ: 58%
  • P sơ sinh: 26 - 28 kg
  • Khoảng cách 2 lứa đẻ: 16 -19 tháng.
 
 
 
 
 
 

Sản phẩm cùng loại


Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1869595
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD