Video

Thư viện

Ảnh hưởng của việc bổ sung Beta-caroten oxi hóa (OxC-Beta) trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con

Ảnh hưởng của việc bổ sung Beta-caroten oxi hóa (OxC-Beta) trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con

Thứ ba, 18/04/2017 - 14:06

TÓM TẮT: Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung chất beta-caroten oxi hóa trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con trước và sau khi cai sữa. Giai đoạn 1 của thí nghiệm, 42 ổ đẻ được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 6 nghiệm thức và 7 lần lặp lại. Mỗi lần lặp lại là một ổ đẻ với 10 heo con/ổ, được nuôi chung với heo mẹ trong chuồng nái đẻ. Các nghiệm thức lần lượt là: khẩu phần đối chứng (ĐC), ĐC có bổ sung colistin, ĐC bổ sung OxC-beta lần lượt ở các mức 2, 4, 8 và 16ppm. Giai đoạn 2 của thí nghiệm, 360 heo con được chọn từ giai đoạn 1 sẽ tiếp tục bố trí vào giai đoạn 2 của thí nghiệm. Các nghiệm thức trong giai đoạn 2 là khẩu phần đối chứng (ĐC), ĐC có bổ sung colistin, ĐC bổ sung OxC-beta lần lượt ở các mức 2, 4, 8 và 4 ppm. Kết quả thí nghiệm cho thấy không có sự khác biệt về lượng thức ăn tiêu thụ giữa các nghiệm thức ở cả hai giai đoạn (P<0,05). Tăng khối lượng của heo con theo mẹ được cho ăn khẩu phần có bổ sung 16ppm OxC-beta trong khẩu phần tập ăn cao tương đương so với khẩu phần có bổ sung kháng sinh. Trong giai đoạn 2 của thí nghiệm, hệ số chuyển hóa thức ăn của khẩu phần có bổ sung kháng sinh và 8ppm OxC-beta lần lượt là 1,54 và 1,56. Tăng khối lượng hàng ngày của heo cai sữa ở các nghiệm thức lần lượt là 386, 423, 393, 395, 407 và 401 g/con/ngày. Tỉ số đáp ứng miễn dịch S/P có khuynh hướng tăng khi tăng mức bổ sung OxC trong khẩu phần (P>0,05). Qua thí nghiệm cho thấy có thể sử dụng beta-catoten oxi hóa trong khẩu phần heo con theo mẹ ở mức 16ppm và heo con cai sữa ở mức 8ppm để tăng khả năng sinh trưởng heo con.

Từ khóa: beta-caroten, heo con, tăng khối lượng

Chi tiết
Ảnh hưởng của việc bổ sung Creamino®  trong khẩu phần lên năng suất tăng trưởng và chất lượng thịt heo

Ảnh hưởng của việc bổ sung Creamino® trong khẩu phần lên năng suất tăng trưởng và chất lượng thịt heo

Thứ ba, 18/04/2017 - 14:06

Lã Văn Kính*, Đoàn Vĩnh và Đinh Thị Quỳnh Liên

TÓM TẮT: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung CREAMINO® trong khẩu phần lên năng suất tăng trưởng heo thịt và chất lượng thịt heo. Sáu trăm heo con cai sữa (D x YL và LY) có khối lượng trung bình 7,2±0,01 kg được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 5 nghiệm thức và 10 lần lặp lại. Mỗi lần lặp lại có 12 heo con (6 heo đực và 6 heo cái). Thời gian tiến hành thí nghiệm là 170 ngày. Các nghiệm thức thí nghiệm lần lượt là khẩu phần đối chứng (ĐC), ĐC + 800 g CreAMINO®/tấn, ĐC + 1200 g CreAMINO®/tấn,  ĐC + 200 ppb Chromium Picolinate, ĐC + 1000 grams Gan Le Bao/tấn. Lượng thức ăn tiêu thụ không có khác biệt giữa các nghiệm thức (P>0,05). Tăng khối lượng hàng ngày tại 180 ngày tuổi ở khẩu phần có bổ sung 1200 g CreAMINO®/tấn thức ăn (689 g/con) cao hơn so với các khẩu phần khác, trong khi kết quả về hệ số chuyển hóa thức ăn thì ngược lại. Không có khác biệt giữa các nghiệm thức về năng suất thân thịt ngoại trừ tỉ lệ thịt nạc. Giá trị pH của thịt và tỉ lệ mất nước khi nấu thì không có khác biệt giữa các nghiệm thức (P>0,05). Nhìn chung, việc bổ sung 1200 g CreAMINO®/tấn thức ăn cải thiện năng suất tăng trưởng và tỉ lệ thịt nạc của heo thịt.

Từ khóa: CreAMINO®, chất lượng thịt, tăng khối lượng , heo thịt

Chi tiết
Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi – Thú Y

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi – Thú Y

Thứ ba, 18/04/2017 - 10:43

Hội nghị Khoa học Chăn nuôi – Thú Y 2017 được tổ chức tại Đại học Cần Thơ với mục tiêu nhằm đánh giá toàn diện hệ thống sản xuất chăn nuôi trong thời hội nhập và biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn, đồng thời đề ra giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững trong thời gian tới; đúc kết những công trình khoa học mới phục vụ nghiên cứu và sản xuất phù hợp với từng khu vực; và thảo luận giải pháp nâng cao chuỗi giá trị cũng như cung cấp được những sản phẩm chăn nuôi sạch và an toàn cho người tiêu dùng.

Chi tiết
Nutrition and feeding of organic poultry

Nutrition and feeding of organic poultry

Thứ hai, 09/01/2017 - 14:04

Tác giả: Robert Blair

Nhà xuất bản: CABI

Năm xuất bản: 7/2008

Số trang: 300

Nơi lưu trữ: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chi tiết
Animal nutrition (7th Edition)

Animal nutrition (7th Edition)

Thứ hai, 09/01/2017 - 13:55

Tác giả: Peter McDonaldJ.F.D. GreenhalghC A MorganR EdwardsLiam SinclairRobert Wilkinson

Nhà xuất bản: Pearson Canada

Năm xuất bản: 6/2010

Số trang: 712

Nơi lưu trữ: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chi tiết
Recent advances in animal nutrition — 2009

Recent advances in animal nutrition — 2009

Thứ hai, 09/01/2017 - 13:53

Tác giả: PC Garnsworthy, J. Wiseman

Nhà xuất bản: Nottingham University Press

Năm xuất bản: 7/2010

Số trang: 352

Nơi lưu trữ: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chi tiết
The Role of Biotechnology in Improvement of Livestock Animal Health and Biotechnology

The Role of Biotechnology in Improvement of Livestock Animal Health and Biotechnology

Thứ sáu, 06/01/2017 - 10:49

Tác giả: Abubakar, Muhammad, Saeed, Ali, Kul, Oguz (Eds.)

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2015

Nơi lưu trữ: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 

Chi tiết
Danh mục nguồn tin truy cập được từ xa- Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Danh mục nguồn tin truy cập được từ xa- Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:51

Hiện nay Phòng Khoa học và HTQT đã mua tài khoản truy cập vào các cơ sở dữ liệu khoa học của Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và đã chuyển đến các đơn vị nghiên cứu. 

Chi tiết
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  8
 Tất cả:  1869566
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD