Video

Bài báo khoa học Phân Viện

Ảnh hưởng của việc bổ sung Beta-caroten oxi hóa (OxC-Beta) trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con

Ảnh hưởng của việc bổ sung Beta-caroten oxi hóa (OxC-Beta) trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con

Thứ ba, 18/04/2017 - 14:06

TÓM TẮT: Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung chất beta-caroten oxi hóa trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con trước và sau khi cai sữa. Giai đoạn 1 của thí nghiệm, 42 ổ đẻ được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 6 nghiệm thức và 7 lần lặp lại. Mỗi lần lặp lại là một ổ đẻ với 10 heo con/ổ, được nuôi chung với heo mẹ trong chuồng nái đẻ. Các nghiệm thức lần lượt là: khẩu phần đối chứng (ĐC), ĐC có bổ sung colistin, ĐC bổ sung OxC-beta lần lượt ở các mức 2, 4, 8 và 16ppm. Giai đoạn 2 của thí nghiệm, 360 heo con được chọn từ giai đoạn 1 sẽ tiếp tục bố trí vào giai đoạn 2 của thí nghiệm. Các nghiệm thức trong giai đoạn 2 là khẩu phần đối chứng (ĐC), ĐC có bổ sung colistin, ĐC bổ sung OxC-beta lần lượt ở các mức 2, 4, 8 và 4 ppm. Kết quả thí nghiệm cho thấy không có sự khác biệt về lượng thức ăn tiêu thụ giữa các nghiệm thức ở cả hai giai đoạn (P<0,05). Tăng khối lượng của heo con theo mẹ được cho ăn khẩu phần có bổ sung 16ppm OxC-beta trong khẩu phần tập ăn cao tương đương so với khẩu phần có bổ sung kháng sinh. Trong giai đoạn 2 của thí nghiệm, hệ số chuyển hóa thức ăn của khẩu phần có bổ sung kháng sinh và 8ppm OxC-beta lần lượt là 1,54 và 1,56. Tăng khối lượng hàng ngày của heo cai sữa ở các nghiệm thức lần lượt là 386, 423, 393, 395, 407 và 401 g/con/ngày. Tỉ số đáp ứng miễn dịch S/P có khuynh hướng tăng khi tăng mức bổ sung OxC trong khẩu phần (P>0,05). Qua thí nghiệm cho thấy có thể sử dụng beta-catoten oxi hóa trong khẩu phần heo con theo mẹ ở mức 16ppm và heo con cai sữa ở mức 8ppm để tăng khả năng sinh trưởng heo con.

Từ khóa: beta-caroten, heo con, tăng khối lượng

Chi tiết
Ảnh hưởng của việc bổ sung Creamino®  trong khẩu phần lên năng suất tăng trưởng và chất lượng thịt heo

Ảnh hưởng của việc bổ sung Creamino® trong khẩu phần lên năng suất tăng trưởng và chất lượng thịt heo

Thứ ba, 18/04/2017 - 14:06

Lã Văn Kính*, Đoàn Vĩnh và Đinh Thị Quỳnh Liên

TÓM TẮT: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung CREAMINO® trong khẩu phần lên năng suất tăng trưởng heo thịt và chất lượng thịt heo. Sáu trăm heo con cai sữa (D x YL và LY) có khối lượng trung bình 7,2±0,01 kg được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 5 nghiệm thức và 10 lần lặp lại. Mỗi lần lặp lại có 12 heo con (6 heo đực và 6 heo cái). Thời gian tiến hành thí nghiệm là 170 ngày. Các nghiệm thức thí nghiệm lần lượt là khẩu phần đối chứng (ĐC), ĐC + 800 g CreAMINO®/tấn, ĐC + 1200 g CreAMINO®/tấn,  ĐC + 200 ppb Chromium Picolinate, ĐC + 1000 grams Gan Le Bao/tấn. Lượng thức ăn tiêu thụ không có khác biệt giữa các nghiệm thức (P>0,05). Tăng khối lượng hàng ngày tại 180 ngày tuổi ở khẩu phần có bổ sung 1200 g CreAMINO®/tấn thức ăn (689 g/con) cao hơn so với các khẩu phần khác, trong khi kết quả về hệ số chuyển hóa thức ăn thì ngược lại. Không có khác biệt giữa các nghiệm thức về năng suất thân thịt ngoại trừ tỉ lệ thịt nạc. Giá trị pH của thịt và tỉ lệ mất nước khi nấu thì không có khác biệt giữa các nghiệm thức (P>0,05). Nhìn chung, việc bổ sung 1200 g CreAMINO®/tấn thức ăn cải thiện năng suất tăng trưởng và tỉ lệ thịt nạc của heo thịt.

Từ khóa: CreAMINO®, chất lượng thịt, tăng khối lượng , heo thịt

Chi tiết
Hiện trạng chăn nuôi bò sữa trong các nông hộ người Khơ me ở tỉnh Sóc Trăng

Hiện trạng chăn nuôi bò sữa trong các nông hộ người Khơ me ở tỉnh Sóc Trăng

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:09

Đậu Văn Hải, Lê Phan Dũng và Nguyễn Thị Hồng Trinh

Chi tiết
Khả năng sản xuất của lợn đực (Duroc x Pietrain), (Duroc x Landrace) và Duroc tại Gia Lai

Khả năng sản xuất của lợn đực (Duroc x Pietrain), (Duroc x Landrace) và Duroc tại Gia Lai

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:10

Lê Bá Chung (1), Đậu Văn Hải (1), Đoàn Xuân Soạn (2), Nguyễn Hữu Cường (3)  và Phạm Thế Huệ (4)

Chi tiết
Ảnh hưởng của việc bổ sung dầu đậu nành vào khẩu phần ăn lên năng suất sinh sản của lợn nái thuần Đan Mạch giai đoạn nuôi con

Ảnh hưởng của việc bổ sung dầu đậu nành vào khẩu phần ăn lên năng suất sinh sản của lợn nái thuần Đan Mạch giai đoạn nuôi con

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:39

Phan Thị Tường Vi, Vương Nam Trung, Nguyễn Hữu Tỉnh, Hoàng Thị Xuân Nguyên và Nguyễn Ngọc Thanh Yên

Chi tiết
Hiệu quả của việc bổ sung DL và L-methionine trong khẩu phần  đến năng suất sinh trưởng của lợn con sau cai sữa

Hiệu quả của việc bổ sung DL và L-methionine trong khẩu phần đến năng suất sinh trưởng của lợn con sau cai sữa

Thứ năm, 05/01/2017 - 09:37

Lã Văn Kính, Vương Nam Trung, Phan Thị Tường Vi và Phạm Ngọc Thảo

Chi tiết
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1845794
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD