Video

Ảnh hưởng của việc bổ sung Creamino® trong khẩu phần lên năng suất tăng trưởng và chất lượng thịt heo

Thứ ba, 18/04/2017 - 14:06

Lã Văn Kính*, Đoàn Vĩnh và Đinh Thị Quỳnh Liên

TÓM TẮT: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung CREAMINO® trong khẩu phần lên năng suất tăng trưởng heo thịt và chất lượng thịt heo. Sáu trăm heo con cai sữa (D x YL và LY) có khối lượng trung bình 7,2±0,01 kg được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 5 nghiệm thức và 10 lần lặp lại. Mỗi lần lặp lại có 12 heo con (6 heo đực và 6 heo cái). Thời gian tiến hành thí nghiệm là 170 ngày. Các nghiệm thức thí nghiệm lần lượt là khẩu phần đối chứng (ĐC), ĐC + 800 g CreAMINO®/tấn, ĐC + 1200 g CreAMINO®/tấn,  ĐC + 200 ppb Chromium Picolinate, ĐC + 1000 grams Gan Le Bao/tấn. Lượng thức ăn tiêu thụ không có khác biệt giữa các nghiệm thức (P>0,05). Tăng khối lượng hàng ngày tại 180 ngày tuổi ở khẩu phần có bổ sung 1200 g CreAMINO®/tấn thức ăn (689 g/con) cao hơn so với các khẩu phần khác, trong khi kết quả về hệ số chuyển hóa thức ăn thì ngược lại. Không có khác biệt giữa các nghiệm thức về năng suất thân thịt ngoại trừ tỉ lệ thịt nạc. Giá trị pH của thịt và tỉ lệ mất nước khi nấu thì không có khác biệt giữa các nghiệm thức (P>0,05). Nhìn chung, việc bổ sung 1200 g CreAMINO®/tấn thức ăn cải thiện năng suất tăng trưởng và tỉ lệ thịt nạc của heo thịt.

Từ khóa: CreAMINO®, chất lượng thịt, tăng khối lượng , heo thịt


Trở lại      In      Số lần xem: 727
Tin tức khác
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1845804
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD