Video

Luận văn Thạc sĩ/Tiến sĩ

Association of cGH, IGF-I and Pit1 gene polymorphisms with growth performance and carcass traits in Thai broilers

Association of cGH, IGF-I and Pit1 gene polymorphisms with growth performance and carcass traits in Thai broilers

Thứ tư, 01/06/2016 - 11:10

 

Miss Nguyen Thi Lan Anh - Athesis for the degree of master of science - Khon Kaen University

Chi tiết
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  4
 Tất cả:  1895357
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD